You are here

Chemické látky

Výsledky vyhľadávania pre "Chemické látky"

Napo v... chráňte svoju pokožku

Napo v... chráňte svoju pokožku
2009

Film sa sústreďuje na nebezpečenstvo vystavenia pokožky škodlivým (a niekedy menej škodlivým) látkam, na situácie, v ktorých dochádza k expozícii a na to, čo možno urobiť na predchádzanie rizikám, ochranu pokožku a zabránenie poškodeniam zdravia...

Pozrieť film

Napo v... pozor, nebezpečenstvo: chemikálie!

Napo v... pozor, nebezpečenstvo: chemikálie!
2009

Tento film je revidovanou verziou príbehu „Napo v ríši bezpečnostných symbolov“ vyrobeného v roku 2003. Informuje o zmenách na zosúladenie symbolov (piktogramov) používaných pri preprave nebezpečného nákladu a symbolov používaných na klasifikáciu,...

Pozrieť filmPrezrieť epizódy

Pages