You are here

Výsledky vyhľadávania pre "Vedenie a účasť zamestnancov"

Napo vo filme ... Som kommmitmensch

Napo vo filme ... Som kommmitmensch
2018

Už viac ako 20 rokov je Napo jednou z ústredných postáv, ktoré sprevádzajú riešenie problematiky ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci (BOZP). Zábavným spôsobom upriamuje pozornosť na najdôležitejšie témy v oblasti BOZP a zvyšuje o nich...

Pozrieť film