You are here

Hodnotenie rizík

Výsledky vyhľadávania pre "Hodnotenie rizík"

Napo … online hodnotenie rizika

Napo … online hodnotenie rizika
2017

Napo vie, že prevencia je lepšia ako liečba. V tomto krátkom filme, ktorý trvá dve a pol minúty, Napo oboznámi svojho šéfa s nástrojom OiRA, jednoduchým online nástrojom pre malé podniky na hodnotenie rizík na pracoviskách. Ak sa chcete dozvedieť...

Pozrieť film

Napo ... bezpečne na ceste

Napo ... bezpečne na ceste
2011

Dôraz je kladený na dopravu na pracovisku. Ústredným motívom filmu je motorový vozík vedľa iných foriem internej a externej dopravy. Film obsahuje scény o bezpečnosti na pracovisku, bezpečnosti osôb, bezpečnosti vozidiel, údržbe, viditeľnosti,...

Pozrieť filmPrezrieť epizódy

Pages