You are here

Ochrana pokožky

Výsledky vyhľadávania pre "Ochrana pokožky"

Napo v... Stop pandémii

Napo v... Stop pandémii
2020

Pandémia nákazy novým koronavírusom predstavuje vážne dôsledky pre pracoviská, zamestnancov i podniky. Pomôcť chce aj Napo. Je však ťažké predstaviť všetky preventívne opatrenia v krátkom filme, preto sa Napo zameral na to najbežnejšie riziko -...

Pozrieť film

Napo v... chráňte svoju pokožku

Napo v... chráňte svoju pokožku
2009

Film sa sústreďuje na nebezpečenstvo vystavenia pokožky škodlivým (a niekedy menej škodlivým) látkam, na situácie, v ktorých dochádza k expozícii a na to, čo možno urobiť na predchádzanie rizikám, ochranu pokožku a zabránenie poškodeniam zdravia...

Pozrieť film