You are here

Filmy o Napovi

"Najlepší spôsob používania Napa je myslieť ako Napo"

Seriál filmov o Napovi sa vyrába pomocou počítačovej grafiky. Vystupujú v nich postavy z pracovného prostredia, ktoré čelia bezpečnostným problémom.

Hlavná postava Napo a jeho partneri používajú jazyk bez slov. Ich príbehy sú poučné. Vyvolávajú otázky a podnecujú diskusie o špecifických aspektoch bezpečnosti pri práci. Niekedy poskytujú praktické riešenia alebo k nim vedú.

Spleť vzdelávania, kultúrnej neutrality a humoru zasadená do kresleného štýlu, je to, čo seriálu o Napovi dáva identitu. Napo je sympatick, avšak bezstarostná postavička. Vďaka univerzálnemu jazyku Napa sú filmy vhodné pre každého. Každá scéna je nezávislá od ostatných a možno ju použiť ako jeden film, alebo sa dá použiť samostatne.

Keďže Napo je postavička z kresleného filmu, dokáže skúmať oblasti, ktoré by nebolo možné v prípade dramatických diel alebo dokumentárnych filmov. Je nezničiteľný a večný, nie je ako pracovníci, ktorých sa snažíme chrániť.

Napo vo filme... bezpečná údržba

Napo vo filme... bezpečná údržba
2010

Nízka úroveň údržby je jednou z hlavných príčin výskytu úrazov a chorôb z povolania. K mnohým úrazom dochádza počas údržby alebo z dôvodu zanedbanej, či nekvalitnej údržby. V tomto filme sa Napo objaví v rôznych situáciách; niekedy ako údržbár,...

Pozrieť filmPrezrieť epizódy

Napo v... chráňte svoju pokožku

Napo v... chráňte svoju pokožku
2009

Film sa sústreďuje na nebezpečenstvo vystavenia pokožky škodlivým (a niekedy menej škodlivým) látkam, na situácie, v ktorých dochádza k expozícii a na to, čo možno urobiť na predchádzanie rizikám, ochranu pokožku a zabránenie poškodeniam zdravia...

Pozrieť film

Napo v... pozor, nebezpečenstvo: chemikálie!

Napo v... pozor, nebezpečenstvo: chemikálie!
2009

Tento film je revidovanou verziou príbehu „Napo v ríši bezpečnostných symbolov“ vyrobeného v roku 2003. Informuje o zmenách na zosúladenie symbolov (piktogramov) používaných pri preprave nebezpečného nákladu a symbolov používaných na klasifikáciu,...

Pozrieť filmPrezrieť epizódy

Napo v: "bezpečnosť v... a mimo pracoviska"

Napo v: "bezpečnosť v... a mimo pracoviska"
2008

Film predstavuje Napa, vzorového pracovníka. Po práci však Napo ignoruje riziká a pravidlá v rôznych situáciách. Mnohokrát sa mu takmer prihodila nehoda a nakoniec sa Napo zraní pri športe a skončí v nemocnici. Voľnočasové aktivity zahŕňajú...

Pozrieť film

Pages