You are here

Filmy o Napovi

"Najlepší spôsob používania Napa je myslieť ako Napo"

Seriál filmov o Napovi sa vyrába pomocou počítačovej grafiky. Vystupujú v nich postavy z pracovného prostredia, ktoré čelia bezpečnostným problémom.

Hlavná postava Napo a jeho partneri používajú jazyk bez slov. Ich príbehy sú poučné. Vyvolávajú otázky a podnecujú diskusie o špecifických aspektoch bezpečnosti pri práci. Niekedy poskytujú praktické riešenia alebo k nim vedú.

Spleť vzdelávania, kultúrnej neutrality a humoru zasadená do kresleného štýlu, je to, čo seriálu o Napovi dáva identitu. Napo je sympatick, avšak bezstarostná postavička. Vďaka univerzálnemu jazyku Napa sú filmy vhodné pre každého. Každá scéna je nezávislá od ostatných a možno ju použiť ako jeden film, alebo sa dá použiť samostatne.

Keďže Napo je postavička z kresleného filmu, dokáže skúmať oblasti, ktoré by nebolo možné v prípade dramatických diel alebo dokumentárnych filmov. Je nezničiteľný a večný, nie je ako pracovníci, ktorých sa snažíme chrániť.

Napo vo filme .... pľúca v práci

Napo vo filme .... pľúca v práci
2011

Vystavenie tabakovému dymu je rovnako škodlivé pre fajčiarov ako pre nefajčiarov. Môže spôsobiť vážne problémy, napr. srdcovocievne choroby a choroby dýchacích ciest. Môže zapríčiniť smrť v dôsledku rakoviny, koronárnej choroby srdca alebo mozgovej...

Pozrieť film

Napo ... bezpečne na ceste

Napo ... bezpečne na ceste
2011

Dôraz je kladený na dopravu na pracovisku. Ústredným motívom filmu je motorový vozík vedľa iných foriem internej a externej dopravy. Film obsahuje scény o bezpečnosti na pracovisku, bezpečnosti osôb, bezpečnosti vozidiel, údržbe, viditeľnosti,...

Pozrieť filmPrezrieť epizódy
Wo ist mein Kopf (Kde mám hlavu) (Napo vo filme... „Keby moja hlava nebola pevne pripútaná...“)
2010

V tomto krátkom filme Napo podporuje kampaň s názvom Preč s rizikom! (Risiko raus!), v ktorej sa zdôrazňuje dôležitosť bezpečnej jazdy a bezpečnosti dopravy. Vo filme sa poukazuje na to, ako môže neopatrné – bezduché – správanie rýchlo spôsobiť úraz...

Pozrieť film

Napo vo filme... bezpečná údržba

Napo vo filme... bezpečná údržba
2010

Nízka úroveň údržby je jednou z hlavných príčin výskytu úrazov a chorôb z povolania. K mnohým úrazom dochádza počas údržby alebo z dôvodu zanedbanej, či nekvalitnej údržby. V tomto filme sa Napo objaví v rôznych situáciách; niekedy ako údržbár,...

Pozrieť filmPrezrieť epizódy

Pages