You are here

Filmy o Napovi

"Najlepší spôsob používania Napa je myslieť ako Napo"

Seriál filmov o Napovi sa vyrába pomocou počítačovej grafiky. Vystupujú v nich postavy z pracovného prostredia, ktoré čelia bezpečnostným problémom.

Hlavná postava Napo a jeho partneri používajú jazyk bez slov. Ich príbehy sú poučné. Vyvolávajú otázky a podnecujú diskusie o špecifických aspektoch bezpečnosti pri práci. Niekedy poskytujú praktické riešenia alebo k nim vedú.

Spleť vzdelávania, kultúrnej neutrality a humoru zasadená do kresleného štýlu, je to, čo seriálu o Napovi dáva identitu. Napo je sympatick, avšak bezstarostná postavička. Vďaka univerzálnemu jazyku Napa sú filmy vhodné pre každého. Každá scéna je nezávislá od ostatných a možno ju použiť ako jeden film, alebo sa dá použiť samostatne.

Keďže Napo je postavička z kresleného filmu, dokáže skúmať oblasti, ktoré by nebolo možné v prípade dramatických diel alebo dokumentárnych filmov. Je nezničiteľný a večný, nie je ako pracovníci, ktorých sa snažíme chrániť.

Napo – obmedzte záťaž!

Napo – obmedzte záťaž!
2007

Poškodenia podporno-pohybovej sústavy sú najčastejším zdravotným problémom súvisiacim s prácou v Európe, ktorý postihuje milióny pracovníkov – v niektorom úseku svojho života až 90 % osôb bude trpieť bolesťami chrbta, poruchami horných končatín a...

Pozrieť filmPrezrieť epizódy

Napo na bezpečnom štarte!

Napo na bezpečnom štarte!
2006

Film je určený na zvýšenie povedomia o problémoch, ktorým čelia mladí ľudia nastupujúci do nového zamestnania alebo na nové pracovisko. Napo je ideálny spôsob ako osloviť mladé publikum, predovšetkým mladých ľudí zúčastňujúcich sa na odbornej...

Pozrieť filmPrezrieť epizódy

Napo – obmedzte hluk!

Napo – obmedzte hluk!
2005

Hluk pri práci postihuje tisícky pracovníkov. Film je určený na ilustráciu niektorých hlavných príčin straty sluchu a zdôraznenie potreby kontrolovať hluk pri zdroji, prijímať preventívne opatrenia a nosiť v prípade potreby vhodné prostriedky na...

Pozrieť filmPrezrieť epizódy

Napo a je čisto

Napo a je čisto
2004

Tento film predstavuje zdravotné a bezpečnostné riziká, ktorým sú vystavení pracovníci v upratovačských službách alebo v subdodávateľských spoločnostiach, ako sú pošmyknutia alebo zakopnutia, pády, manuálna práca a práca osamote. Cieľovým publikom...

Pozrieť filmPrezrieť epizódy

Pages