You are here

Filmy o Napovi

"Najlepší spôsob používania Napa je myslieť ako Napo"

Seriál filmov o Napovi sa vyrába pomocou počítačovej grafiky. Vystupujú v nich postavy z pracovného prostredia, ktoré čelia bezpečnostným problémom.

Hlavná postava Napo a jeho partneri používajú jazyk bez slov. Ich príbehy sú poučné. Vyvolávajú otázky a podnecujú diskusie o špecifických aspektoch bezpečnosti pri práci. Niekedy poskytujú praktické riešenia alebo k nim vedú.

Spleť vzdelávania, kultúrnej neutrality a humoru zasadená do kresleného štýlu, je to, čo seriálu o Napovi dáva identitu. Napo je sympatick, avšak bezstarostná postavička. Vďaka univerzálnemu jazyku Napa sú filmy vhodné pre každého. Každá scéna je nezávislá od ostatných a možno ju použiť ako jeden film, alebo sa dá použiť samostatne.

Keďže Napo je postavička z kresleného filmu, dokáže skúmať oblasti, ktoré by nebolo možné v prípade dramatických diel alebo dokumentárnych filmov. Je nezničiteľný a večný, nie je ako pracovníci, ktorých sa snažíme chrániť.

Napo – bezpečnosť na stavenisku

Napo – bezpečnosť na stavenisku
2004

Napo pracuje na stavenisku a film ukazuje niektoré bežné nebezpečenstvá a riziká vyskytujúce sa na stavenisku. Napo ako zamestnanec čelí mnohým nebezpečným situáciám, ale darí sa mu prechádzať skúškami. Film je určený pre pracovníkov v stavebníctve...

Pozrieť filmPrezrieť epizódy

Sicherer Auftritt mit Napo (Stojte obidvomi nohami na zemi s Napom)

Sicherer Auftritt mit Napo (Stojte obidvomi nohami na zemi s Napom)
2003

Bezpečnosť pri práci si vyžaduje predvídavosť a dobrú organizáciu práce. V tomto filme sa náš hrdina Napo kĺže, zakopne a padá z jednej nebezpečnej scény do ďalšej. Týchto šesť epizód sa môže použiť v rámci prezentácií a pracovných ateliérov na...

Pozrieť film

Napove dobrodružstvá

Napove dobrodružstvá
2001

Film sa zameriava na každodenné riziká na pracovisku a je vhodný najmä pre mladých ľudí s minimálnou alebo žiadnou pracovnou skúsenosťou. Kladie dôraz na uvedomovanie si rizík, na potrebu pracovať bezpečne a na dôležitosť odbornej prípravy. Tento...

Pozrieť filmPrezrieť epizódy

Príbeh najlepšieho označenia

Príbeh najlepšieho označenia
1998

Prvý film v seriáli o Napovi predstavuje základný úvod do problematiky značiek a symbolov BOZP, ktoré sa nachádzajú na pracovisku. Slúži ako užitočné usmernenie pre nových zamestnancov a príjemné osvieženie znalostí ostatných pracovníkov Poskytuje...

Pozrieť filmPrezrieť epizódy

Pages