You are here

Back to Films

Sicherer Auftritt mit Napo (Stojte obidvomi nohami na zemi s Napom)

Publication date: 
2003
Sicherer Auftritt mit Napo (Stojte obidvomi nohami na zemi s Napom)

Bezpečnosť pri práci si vyžaduje predvídavosť a dobrú organizáciu práce. V tomto filme sa náš hrdina Napo kĺže, zakopne a padá z jednej nebezpečnej scény do ďalšej.

Týchto šesť epizód sa môže použiť v rámci prezentácií a pracovných ateliérov na uvedenie témy úrazov spôsobených pádmi. Epizódy pochádzajú z filmu s názvom Napove dobrodružstvá.

Video vyrobila spoločnosť Via Storia pre DGUV v roku 2003