You are here

Back to Films

Napo a... tepelný stres (Duel)

Publication date: 
2018
Napo a... tepelný stres (Duel)

V prvom z dvoch krátkych filmov Napo pracuje na stavbe pod horúcim slnkom. Čím dlhšie pracuje, tým je slnko vyššie a horúcejšie. Napo sa potrebuje napiť vody, aby zabránil dehydratácii, je však zmätený a necíti sa dobre. Šéf mu povie, aby vypil viac vody a odpočinul si v tieni, aby sa ochladil.

Konzorcium Napo týmto ďakuje mestu Dubaj za koncepciu a financovanie týchto filmov.