You are here

Back to Films

Napo … online hodnotenie rizika

Publication date: 
2017
Napo … online hodnotenie rizika

Napo vie, že prevencia je lepšia ako liečba. V tomto krátkom filme, ktorý trvá dve a pol minúty, Napo oboznámi svojho šéfa s nástrojom OiRA, jednoduchým online nástrojom pre malé podniky na hodnotenie rizík na pracoviskách. Ak sa chcete dozvedieť viac, podobne ako Napov šéf, navštívte webové sídlo projektu OiRA.