You are here

Back to Films

Napo na bezpečnom štarte!

Film je určený na zvýšenie povedomia o problémoch, ktorým čelia mladí ľudia nastupujúci do nového zamestnania alebo na nové pracovisko. Napo je ideálny spôsob ako osloviť mladé publikum, predovšetkým mladých ľudí zúčastňujúcich sa na odbornej príprave alebo praxi. Film je tiež vhodný pre všetkých nových účastníkov prichádzajúcich na pracovný trh vrátane migrantov a dočasných pracovníkov. Obsahuje sedem scénok s typickými situáciami, ktorým čelia noví účastníci prichádzajúci na pracovisko.

Napo vo filme:  bezpečný start!
Pozor - počúvajte!
Informačné preťaženie!
Dávajte pozor aj na druhých!
Koniec

Epizóda 07Koniec

2006