Napo vo filme... keď útočí stres

Napo vo filme... keď útočí stres

Stres pri práci je príčinou vysokého percenta vymeškaných pracovných dní a počet ľudí trpiacich ochoreniami vyvolanými stresom neustále rastie.

Svojím typickým zmyslom pre humor Napo poukazuje na niektoré príčiny stresu, ako sú nadmerný dopyt, slabá kontrola, trvalý tlak, neprijateľné správanie, nedostatok rešpektu, zmeny, zlé plánovanie a rozporuplné pokyny, čo vedie ku chybám, k únave, syndrómu vyhorenia, vysileniu a slabej výkonnosti.

Psychosociálne riziká pri práci sa dajú úspešne riadiť a riadením rizík sa zlepšuje pohoda pracovníkov a výkonnosť podnikov. Základom je prevencia. Film je vhodný pre všetky pracoviská a jeho cieľom je podnietiť diskusiu o niektorých z najpálčivejších tém, ktorým čelia pracovníci, manažéri a kontrolóri.