You are here

Napov lovec nebezpečenstiev: Prvá lekcia – Identifikácia rizík a nebezpečenstiev

Krátky film s názvom Na rizikovom pracovisku je o nebezpečenstvách a rizikách pri práci a o potrebe posúdiť riziká a konať na základe zistení tak, aby boli pracoviská bezpečnejšie a zdravšie. Film sa venuje nebezpečenstvám a niekoľkým z najbežnejších rizík na pracovisku, ako aj potrebe „zastaviť sa, myslieť a konať“.
Cieľom filmu je vysvetliť rozdiel medzi nebezpečenstvami a rizikami, ako sa dajú odstrániť alebo zmenšiť, a ukázať ich pomocou praktických situácií tak, aby sa lepšie pochopil význam rizika.

Napov lovec nebezpečenstiev: Prvá lekcia – Identifikácia rizík a nebezpečenstiev

The film looks at hazards and some of the most common workplace risks, and the need to: 'Stop, Think and Act' to reduce the number of workplace accidents and the incidence of occupational ill health. The film is designed for use as a training aid to introduce risk assessment and the concepts of hazard and risk.