You are here

Napo na delovnem mestu

Napo na delovnem mestu

Organizacije lahko s pomočjo teh virov Napove filme uporabljajo za ozaveščanje uslužbencev in subjektov v dobavnih verigah o temah s področja varnosti in zdravja pri delu. S temi viri bodo lahko svetovale o temah s področja varnosti in zdravja ter jih uporabile kot izhodiščno točko za razprave o njih. Uporabijo jih lahko tudi na tečajih poklicnega in strokovnega usposabljanja.

Razumevanje kostno-mišičnih obolenj [14]

Tesno me objemi

Varno dvigovanje in premeščanje

Težka bremena, Ročno prenašanje bremen

Pazi na svoje telo z Napom: druga učna ura – hrbet

Prepoznajte zgodnje znake kostno-mišičnih obolenj

Prenašanje bremen, Kostno-mišična obolenja

Pages