You are here

V pripravi

Portrait of Napo

Aprila 2016 je bil v podporo evropski kampanji „Zdrava delovna mesta za vse generacije“ za obdobje 2016‒2017 predstavljen nov film „Napo v ... nazaj v zdravo prihodnost“. Začelo se je tudi snemanje novega filma o z delom povezani varnosti v cestnem prometu. Konzorcij Napo vsako leto posname enega ali dva nova filma, tako so v načrtu novi filmi o požaru in eksploziji, prahu ter zdravstvenem varstvu.