You are here

Back to Films

Napo se giblje varno

Film se osredotoča na transport na delovnem mestu. Glavni poudarek filma je na varni uporabi viličarja, kakor tudi na drugih oblikah notranjega in zunanjega transporta.

Film vključuje prizore v zvezi z varnostjo na delovnih mestih, varnostjo ljudi, varnostjo transportnih sredstev, vzdrževanjem, vidljivostjo, vzvratno vožnjo ter nakladanjem in razkladanjem tovora. Namenjen je vsem delavcem, še posebej mladim in novo zaposlenim.

Glavno sporočilo filma je, da mora biti transport na delovnem mestu dobro organiziran in dobro upravljan. To zahteva od vodilnih delavcev načrtovanje transportnega sistema, njegovo uvedbo in nadzorovanje, pa tudi izvedbo postopka ocenjevanja tveganj, da se določijo nevarnosti in tveganja ter izvedejo ustrezni ukrepi. Prav tako je pomembno pravilno ravnanje zaposlenih, ki morajo biti ustrezno usposobljeni in nadzirani. Sodelovanje vseh vpletenih zagotavlja zmanjšanje in obvladovanje tveganj.

Slabo vzdrževanje
Ločene poti
Cirkuška točka
Nestabilen tovor
Nevarnost kliče
Zakljucna igra