You are here

Prva učna ura – koža

Back to Napo for teachers teachers

Pazi na svoje telo z Napom

Opomba: Čeprav je te učne ure mogoče uporabljati ločeno, je priporočljivo vsako predelati v logičnem zaporedju.
Pazi na svoje telo z Napom

To gradivo predstavlja, kako pomembno je kožo in hrbet zaščititi pred običajnimi, vsakdanjimi tveganji. Njegov namen je z vrsto nalog in dejavnosti otrokom pomagati prepoznati tveganje za telesno zdravje in varnost zaradi ravnanja, ki se mu lahko izognemo, predvideti podobna tveganja v novih okoliščinah ter jim pojasniti, kako taka tveganja preprečiti.

Učiteljevi nasveti:

Nikoli ni prezgodaj, da otroke seznanimo z osnovnim konceptom varnosti, ki ga odrasli razumemo kot varnost in zdravje pri delu.

Napo je očarljiv lik, ki lahko pomaga otrokom, da razmišljajo o nevarnostih, jih razumejo in v primeru nevarnosti varno ravnajo. Za več informacij o Napu pojdite na nasle- dnjo povezavo: Kdo je Napo? Na voljo je široka paleta filmov z Napom, zato vas prosimo, da si jih ogledate in jih tudi uporabljate pri vašem pouku.

Nekaj osnovnih konceptov o varnosti v tem učnem načrtu lahko povežete tudi s kurikulumom, ki ste ga že poučevali. Ta vir ponuja pestro paleto sijajnih idej, ki vam bodo pomagale, da koncepte varnosti vključite v vašo učno snov. Lahko jih uporabite kot samostojno učno uro ali kot del širšega projekta. Načrt je povezan tudi z drugimi predmeti, vendar je njegov glavni namen uporaba filmov z Napom pri poučevanju otrok, kako naj pazijo na svoje telo in preprečijo trajne ali dalj časa trajajoče poškodbe, čeprav tukaj niso zajeta vsa tveganja, ki jim je človeško telo izpostavljeno. Dejansko se ta projekt osredotoča na tveganja za kožo (hrbet v drugi učni uri), vendar vas prosimo, da pregledate tudi Napovo spletno stran in ostale filme, ki prikazujejo različna tveganja za telo, npr. za oči ipd. in jih po želji upo- rabite pri svojih učnih urah.

Spodnja tabela daje pregled možnih dejavnosti, ciljev in pomagal, potrebnih za učno uro. V nadaljevanju sledi podrobnejši primer načrta za tri učne ure z nekaj predlogi za razširitev snovi. Pri tej učni uri bodo otroci s pomočjo kratkih filmov o Napu spoznali tveganja za lastno zdravje in varnost ter načine, kako se zaščititi pred takimi tveganji.

Ta učna ura lahko pelje v pisanje zgodbe, kjer učenci lahko postavijo nekaj nevarnosti, o katerih so razmišljali, v resničnostni kontekst.

̌e potrebujete več informacij o osnovnih temah varnosti in zdravja pri delu, obdelanih v tem projektu, jih lahko najde- te v priloženih pomožnih listih tega načrta učnih ur.

Učni cilji

Prepoznati tveganja za lastno var- nost in zdravje

Napovedati podobna tveganja v novih situacijah

Pojasniti, kako se izognimo takšnim tveganjem

Pregled dejavnosti

40/45 minut

Dejavnost 1:

Predvajajte prvi odlomek iz filma o Napu, ki sodi k tej učni uri: tveganja za kožo

Zaščitite svojo kožo – uvod in usklajen izbor prizorov.

Nevarnost, kemikalije! – prizori, kot sta Vnetljivo ali Jedko

Pogovor o koži in kako občutljiva je koža. Razširite pogovor na vročino, mraz, sončne opekline in poškodbe zaradi kemikalij in detergentov. Upoštevajte druge nevarnosti, kot so npr. žuželke, rastline, ki lahko povzročijo draženje kože (npr. kopriva) itd. Razmislite o načinih, kako lahko zaščitimo svojo kožo.

Organizirajte igrico, v kateri naj otroci odkrivajo, kaj je lahko nevarno za kožo na prostem in v zaprtem prostoru (npr. otroci naj raziskujejo, kje se nahajajo rastline, ki lahko povzročijo draženje kože, grmovje s trni ali žuželke, ki pikajo).

Dejavnost 2:

Na list papirja narišite silhueto otroko- ve dlani. Na vsak prst napišite način zaščite kože pred tveganjem, kot so npr. nosi rokavice, ne prijemaj, nosi masko (v primeru kemikalij), uporabljaj kremo za sončenje in nosi klobuk (za zaščito pred soncem).

RazŠiRjeNO DelO Napove nevarne počitnice

Napišite ali odigrajte zgodbo o tem, kako gre Napo na počitnice in spozna tveganja za svoje telo, s poudarkom na nevarnostih za poškodbe kože.

To lahko vključuje:

Sončenje brez sončne kreme

Ožig meduze

Menjava olja v avtomobilu

Potrebni pripomočki

Povezave do predmetov/kurikuluma

Osebna, družbena in zdravstvena vzgoja

Pravila in načini varnega ravnanja

Otroci naj spoznajo, kako njihovo obnašanje vpliva na druge

Oceniti tveganja za osebno zdravje in jih omejiti, kjer koli je to mogoče

Športna vzgoja

Oceniti tveganje pri vsaki fizični aktivnosti in se nanj odzvati s preventivnim vedenjem

Naravoslovje

Prepoznati opozorilne znake in oznake in biti pozoren nanje

Državljanska vzgoja in etika

Prepoznati nevarnosti, oceniti po- sledična tveganja in temu ustrezno ravnati

Tuji/materni jezik

Pisanje enostavnih stavkov za dokončanje zgodbe, ki mora imeti uvod, jedro in zaključek

Pazi na svoje telo z Napom: prva učna ura – koža

Film govori o nevarnostih izpostavljanja kože škodljivim (in včasih tudi manj škodljivim) snovem, o situacijah, v katerih lahko pride do takega izpostavljanja, in kaj lahko naredimo, da se izognemo nevarnosti, zaščitimo svojo kožo in preprečimo poškodbe. Napo odkriva različne situacije, v katerih koža lahko pride v stik s kemičnimi in drugimi snovmi, ki dražijo kožo. Izve veliko podrobnosti o neverjetnih lastnostih kože in se sleče pred občinstvom do golega, da pokaže svojo kožo: „Vse, kar ste kdaj želeli vedeti o … svoji koži.“.

Go to top