You are here

študijsko gradivo za učitelje

Portrait of Napo

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) je v sodelovanju s konzorcijem Napo pripravila serijo izobraževalnega gradiva za učitelje o varnosti in zdravju pri delu, v kateri je uporabila priljubljeni lik Napa, ki na poučen, a hkrati zanimiv in slikovit način v obliki filmov in ustvarjalnih nalog osnovnošolskim otrokom predstavlja teme s področja varnosti in zdravja.

Vsak sklop študijskega gradiva vsebuje ključna sporočila in učne cilje, ki učiteljem podrobneje pojasnjujejo predlagane ideje za dejavnosti in potrebne vire, predstavljen pa je tudi vzorčni primer učne ure, ki ga je mogoče brez težav vključiti v običajno 40-minutno šolsko uro.

Sklopi gradiva vsebujejo predloge za učne ure, ki so namenjene učencem, starim od sedem do enajst let, ter se nanašajo na pomen varnosti in zdravja. Informativno izobraževalno gradivo zajema podrobna navodila, predlagane dejavnosti in s spleta prenosljive spremljevalne pripomočke, ki bodo učiteljem in drugim vzgojiteljem omogočili, da bodo nauke o varnosti in zdravju pri delu lažje vključili v obstoječi učni načrt. Prilagodljive učne ure so zasnovane tako, da ustrezajo predmetom obstoječega učnega načrta ter izboljšujejo in olajšujejo njihovo poučevanje. Ti predmeti vključujejo:

  • družbo, gospodinjstvo in spoznavanje okolja;
  • naravoslovje;
  • prometno vzgojo;
  • tuje jezike;
  • likovno vzgojo.

Učne ure

Ciljna starostna skupinaod 9 do 11 let
Napo in hazard's hunter

To izobraževalno gradivo o varnosti in zdravju pri delu je namenjeno učencem, starim od devet do enajst let. Pri devetih letih otroci preidejo v ključno razvojno stopnjo, ko začnejo skupinsko sodelovati, da bi opravili nalogo, se naučijo samostojnega dela pri bolj zapletenih nalogah ter se seznanijo z osnovami znanstvenega razmišljanja in dejstev. Z vcepljanjem kulture preprečevanja tveganj otroci pridobijo osnovna znanja in veščine, kako ostati varni v prihodnosti.

Ciljna starostna skupinaod 7 do 9 let
Napo in be body wise

To izobraževalno gradivo o varnosti in zdravju pri delu je namenjeno učencem, starim od sedem do devetlet. V tej starosti začnejo otroci abstraktno misliti, razvijejo veščine logičnega razmišljanja ter se začnejo učiti ne samo z opazovanjem, ampak tudi z jezikom in logiko. Seznanitev otrok z varnostjo in zdravjem pri tej starosti je ključna za osnovanje temeljev varnih in zdravih navad.