You are here

Om Napo

Hur Napo kom till

Napo är en originell idé som utvecklats av en grupp kommunikatörer på arbetsmiljöområdet för att tillgodose behovet av bra informationsprodukter av hög kvalitet på arbetsmiljöområdet. Målsättningen är att övervinna de nationella gränserna och ta upp frågor som rör olika kulturer, språk och praktiska behov på arbetsplatserna. Filmerna är inte avsedda att ge heltäckande information om ett ämnesområde och de ska heller inte ses som utbildningsfilmer. Tanken är att Napo och hans vänner ska spela rollen som aptitretare för arbetsmilöfrågor genom vinnande personligheter, roande berättelser, humor och en lättsam ton. ”Säkerhet med ett leende” är Napos bidrag till säkrare, hälsosammare och bättre arbetsplatser. Varje film är framtagen i samproduktion mellan ett antal europeiska organisationer. Europeiska arbetsmiljöbyrån i Bilbao i Spanien har finansierat utvecklingen av webbplatsen.

Bakgrund

Filmkonsortiet – HSE (Förenade kungariket), DGUV (Tyskland), INAIL (Italien), INRS (Frankrike), SUVA (Schweiz) och AUVA (Österrike) – bildades i samband med Europeiska arbetsmiljöåret 1992–1993 och Europeiska filmfestivalen i Thessaloniki 1992.

Europeiska kommissionen stödde filmfestivaler i tron att det skulle gå att anpassa de bästa filmerna så att de kunde användas i hela EU. Det visade sig vara svårt. Många filmer görs av kommersiella produktionsbolag som inte gärna släpper ifrån sig sina rättigheter. Kulturella skillnader gör att bilder, handling och själva ”känslan” i en film inte låter sig anpassas så lätt och överföras tvärs över nationsgränser.

Därför bildades konsortiet och började diskutera hur man kunde göra det möjligt att beställa och producera filmer för användning i hela EU. Konsortiet bygger på personligt engagemang och bidrag från enskilda och vilar inte på någon institutionell grund.

Teamet bakom filmerna

Eric Scandella har skrivit manus till Napofilmerna och regisserat dem för Via Storia.

3D-animationen produceras av Fabrice Barbey för Protozoaire.

Originalmusiken har komponerats av Henri Muller.

Napo föds

Gruppen satte ihop ett förslag, en specifikation och en anbudsinfordran för produktion av en film om säkerhetsskyltar. Två produktionsbolag från samma land blev uttagna och uppmanades att komma in med förslag. Via Storia, ett franskt bolag från Strasbourg, fick kontraktet. Napo var född!

Den första filmen, ”Bästa skyltar”, utmärkte sig vid EU-filmfestivalen i Edinburgh 1998 och har även vunnit priser vid världskongressen i Sao Paulo 1999, liksom vid nationella filmfestivaler i Frankrike och Tyskland.

År 2003 uttryckte Europeiska arbetsmiljöbyrån intresse för en tredje film som skulle backa upp europeiska arbetsmiljöveckan på temat farliga ämnen. Man nådde en överenskommelse med konsortiet som innebar att arbetsmiljöbyrån fick rätt att distribuera masterkopior av filmen till alla medlemsstater samt kandidat- och Eftaländer, med tydliga villkor för icke-exklusiv användning, rättigheter och kostnader. Sedan dess har samarbetet fortsatt.