Inom kort

Portrait of Napo

Den nya filmen ”Napo på... hög höjd”, lanserades i början av 2020.

Nu arbetar vi med en serie kortfilmer om riskfaktorer för muskel- och skelettbesvär, såsom stillasittande arbete, tunga lyft eller brist på fysisk aktivitet. De här kortfilmerna kommer att komplettera vår tidigare film på ämnet: ”Napo i lätta på lasten”, som släpptes 2007.

Napokonsortiet gör en till två nya filmer varje år och för närvarande planerar vi även att producera en film om robotteknik.