You are here

Inom kort

Portrait of Napo

Den nya filmen ”Napo i ... Mot en hälsosam framtid” presenterades i april 2016 i syfte att stödja 2016–2017 års kampanj ”En sund och säker arbetsmiljö genom hela arbetslivet”. En ny film om arbetsrelaterad vägsäkerhet är också på gång. Napo-konsortiet gör en till två nya filmer varje år och för närvarande planerar vi att göra nya filmer om eld och explosioner samt om damm och hälsorisker.