Kommer snart 2022

Portrait of Napo

En film om kroppshållning vid sittande och stående arbete, till stöd för den europeiska kampanjen Ett hälsosamt arbetsliv 2020–2021 – ”Friska arbetsplatser belastar rätt”– lanserades 2021.

En ny Napo-film om robotteknik lanserades i slutet av 2021.

Napo-filmerna som är planerade för 2022 omfattar karcinogener, som ett bidrag till den övergripande planen Europas plan mot cancer samt korta filmer om brandsäkerhet och trånga utrymmen.