Kommer snart 2023

Portrait of Napo

En film om karcinogener, ”Napo i … de dolda farorna”, ett bidrag till EU:s plan mot cancer, släpptes under 2022.

Under 2023 kommer klimatförändringarna att ha hög prioritet för många europeiska arbetsmiljöorganisationer, och en ny version av Napo i ... värmestress (Duellen) planeras, liksom filmer om brandskydd och en uppdaterad och omarbetad version av Napos första film ”Napo i ... Bästa skyltar”.