You are here

Sökresultat för "Förebyggande av olyckor"

Napo i … farliga situationer

Napo i … farliga situationer
2015

I dag är det svårt att föreställa sig ett liv utan elektricitet, men det är viktigt att komma ihåg att allt som är strömförande måste hanteras med respekt – annars kan elektricitet skada både människor och miljö eller till och med leda till döden...

Se filmenVisa avsnitt

!avsnitt från filmen Napo i … farliga situationer

Tryck och dra

Pages