You are here

Sökresultat för "Förebyggande av olyckor"

Napo i... säkert underhållsarbete

Napo i... säkert underhållsarbete
2010

PDåliga underhållsnormer är en stor orsak till olyckor och yrkessjukdomar. Det sker många olyckor vid underhållsarbeten eller på grund av att underhållsarbetena görs bristfälligt eller inte görs alls. Denna film visar Napo i en rad olika situationer...

Se filmenVisa avsnitt

Pages