You are here

Sökresultat för "Förebyggande av olyckor"

Napo i... Jag är en kommmitmensch

Napo i... Jag är en kommmitmensch

2018

Napo har varit en central figur inom arbetsmiljöområdet i över 20 år. På sitt komiska sätt väcker han nyfikenhet och ökar medvetenheten om de viktigaste arbetsmiljöfrågorna. Så snart Napo hörde talas...

Napo- riskbedömning online

Napo- riskbedömning online

2017

Napo vet att det är bättre att förebygga än att bota. I den här två och en halv minut korta filmen visar Napo webbverktyget OiRA för chefen. Med hjälp av detta kostnadsfria och lättanvända verktyg...

Napo i … farliga situationer

Napo i … farliga situationer

2015

I dag är det svårt att föreställa sig ett liv utan elektricitet, men det är viktigt att komma ihåg att allt som är strömförande måste hanteras med respekt – annars kan elektricitet skada både...

Pages