Hoppa till huvudinnehåll

Napo-filmerna

Napo-filmerna

"Det bästa sättet att använda Napo är att tänka som Napo"

Filmerna om Napo är gjorda med hjälp av datorgrafik. De handlar om personer i arbetslivet som ställs inför problem som rör säkerheten.

Huvudpersonen Napo och hans vänner uttrycker sig på ett ordlöst språk. Berättelserna har ett utbildningsvärde. De väcker frågor och stimulerar till debatt om särskilda säkerhetsaspekter på en arbetsplats. Ibland ges praktiska lösningar eller tips om hur man kan nå fram till sådana.

Det är denna mix av utbildning, kulturell neutralitet och humor som gör den animerade filmserien om Napo så speciell. Napo är en sympatisk men lite slarvig typ. Det universella språket i Napo-filmerna gör att de passar för alla. De olika scenerna är oberoende av varandra och kan visas tillsammans som en hel film eller separat.

Eftersom Napo är en animerad figur kan han utforska områden som inte skulle vara möjliga i en dramatisering eller dokumentärfilm. Han är oförstörbar och odödlig, till skillnad från de arbetstagare som vi försöker skydda.

Den här filmen illustrerar brand- och explosionsrisker på arbetsplatsen, och vilka åtgärder som kan genomföras för att minska riskerna. En grundläggande förutsättning för att hantera dessa risker är...

Klimatförändringarna har kommit högre upp på den politiska och sociala dagordningen. Napos nya film är utformad för att öka medvetenheten om klimatförändringarnas inverkan på arbetsmiljön och de...

Den första Napo-filmen ger en introduktion till skyltning och symboler om hälso- och säkerhetsrisker på arbetsplatsen. Den ger nyttig vägledning åt nyanställda och friskar upp andra arbetstagares...

Kampen mot cancer har hög prioritet i EU’s arbetsmiljöstrategi 2021-2027. Den här Napo-filmen är gjord för att öka kunskapen om arbetsrelaterad cancer, och hur den kan förebyggas. Fokus ligger på ”...