You are here

Kemikalier

Sökresultat för "Kemikalier"

Napo i... skydda huden

Napo i... skydda huden
2009

Denna film upplyser om farorna med att exponera huden för skadliga (och ibland inte så skadliga) ämnen, de situationer där exponering sker och vad man kan göra för att undvika riskerna, skydda huden och förhindra skador. Napo upptäcker många olika...

Se filmen

Napo i: varning: kemikalier!

Napo i: varning: kemikalier!
2009

Denna film är en omarbetad version av ‘– Risker i samband med farliga ämnen’ som producerades 2003. I filmen redogörs för förändringar för att harmonisera de bildsymboler som används vid transport av farligt gods och de bildsymboler som används vid...

Se filmenVisa avsnitt

Pages