You are here

Kemikalier

Sökresultat för "Kemikalier"

Napo i... skydda huden

Napo i... skydda huden

2009

Denna film upplyser om farorna med att exponera huden för skadliga (och ibland inte så skadliga) ämnen, de situationer där exponering sker och vad man kan göra för att undvika riskerna, skydda huden...

Pages