You are here

Sökresultat för "Bygg- och anläggningsarbeten"

Napo på byggplatsen

Napo på byggplatsen

2004

Napo arbetar på en byggarbetsplats och filmen visar några av de vanliga farorna och riskerna på arbetsplatsen. Som anställd råkar Napo ut för många farliga situationer men han lyckas överleva alla...

Pages