You are here

Sökresultat för "Farliga ämnen"

Napo i… Stoppa pandemin

Napo i… Stoppa pandemin
2020

Coronapandemin har lett till allvarliga konsekvenser på arbetsplatser, för arbetstagare och för företag. Napo vill hjälpa till, men han hinner inte med att informera om alla förebyggande åtgärder man kan vidta i en kort film. Därför har han valt att...

Se filmen

Napo i ... damm på arbetsplatsen

Napo i ... damm på arbetsplatsen
2018

Damm är ett potentiellt problem på arbetsplatsen på två olika men betydande sätt: det kan orsaka andningsbesvär och dammexplosioner. Dammets skadeverkningar kan variera alltifrån hudirritation till lungcancer beroende på dammets sammansättning och...

Se filmenVisa avsnitt

Pages