You are here

Sökresultat för "Farliga ämnen"

Napo in... Stop the pandemic

Napo in... Stop the pandemic
2020

The Coronavirus pandemic has serious implications for the workplace, for workers and for businesses. Napo wants to help. However, it is difficult to present all the prevention measures in a short film, so Napo focuses on a common risk -...

Se filmen

Napo i ... damm på arbetsplatsen

Napo i ... damm på arbetsplatsen
2018

Damm är ett potentiellt problem på arbetsplatsen på två olika men betydande sätt: det kan orsaka andningsbesvär och dammexplosioner. Dammets skadeverkningar kan variera alltifrån hudirritation till lungcancer beroende på dammets sammansättning och...

Se filmenVisa avsnitt

Pages