You are here

Sökresultat för "Maskinerier"

Napo i ... damm på arbetsplatsen

Napo i ... damm på arbetsplatsen
2018

Damm är ett potentiellt problem på arbetsplatsen på två olika men betydande sätt: det kan orsaka andningsbesvär och dammexplosioner. Dammets skadeverkningar kan variera alltifrån hudirritation till lungcancer beroende på dammets sammansättning och...

Se filmenVisa avsnitt

Pages