You are here

Underhåll

Sökresultat för "Underhåll"

Napo i …”inget att skratta åt”

Napo i …”inget att skratta åt”
2013

Att halka och snubbla är de vanligaste riskerna och orsakar varje år tusentals olyckor på våra arbetsplatser. De flesta halkolyckor sker där det är vått eller halt, och de flesta snubbelolyckor inträffar där det är dålig ordning. Att åtgärda och...

Se filmenVisa avsnitt

Napo i... säkert underhållsarbete

Napo i... säkert underhållsarbete
2010

PDåliga underhållsnormer är en stor orsak till olyckor och yrkessjukdomar. Det sker många olyckor vid underhållsarbeten eller på grund av att underhållsarbetena görs bristfälligt eller inte görs alls. Denna film visar Napo i en rad olika situationer...

Se filmenVisa avsnitt

Pages