You are here

Buller

Sökresultat för "Buller"

Napo i … Mot en hälsosam framtid

Napo i … Mot en hälsosam framtid
2016

Europas arbetskraft åldras. 2030 förväntas andelen arbetstagare över 55 år, utgöra 30% eller mer av den totala arbetskraften i många EU-länder. Detta utgör en utmaning för såväl arbetstagare och arbetsgivare som för hela arbetslivet. I ”Napo i …...

Se filmenVisa avsnitt

Napo i bort med bullret!

Napo i bort med bullret!
2005

Buller på arbetet berör tusentals arbetstagare. Filmen går ut på att visa några av de viktigaste orsakerna till hörselnedsättning och understryka hur viktigt det är att ta itu med bullret vid källan, att vidta förebyggande åtgärder och att om...

Se filmenVisa avsnitt

Pages