You are here

Sökresultat för "Personlig skyddsutrustning"

Napo på... hög höjd

Napo på... hög höjd
2020

Höghöjdsarbete är en högrisk aktivitet. Fall är den vanligaste orsaken till att personer skadar sig eller omkommer inom byggsektorn och det är inte bara offren och deras familjer som tar skada eller lider vid dessa olyckor. Arbetsgivare och...

Se filmenVisa avsnitt

Napo i ... damm på arbetsplatsen

Napo i ... damm på arbetsplatsen
2018

Damm är ett potentiellt problem på arbetsplatsen på två olika men betydande sätt: det kan orsaka andningsbesvär och dammexplosioner. Dammets skadeverkningar kan variera alltifrån hudirritation till lungcancer beroende på dammets sammansättning och...

Se filmenVisa avsnitt

Pages