You are here

Sökresultat för "Personlig skyddsutrustning"

Napo i bort med bullret!

Napo i bort med bullret!
2005

Buller på arbetet berör tusentals arbetstagare. Filmen går ut på att visa några av de viktigaste orsakerna till hörselnedsättning och understryka hur viktigt det är att ta itu med bullret vid källan, att vidta förebyggande åtgärder och att om...

Se filmenVisa avsnitt

Pages