You are here

Sökresultat för "Förebyggande åtgärder"

Napo i... Jag är en kommmitmensch

Napo i... Jag är en kommmitmensch

2018

Napo har varit en central figur inom arbetsmiljöområdet i över 20 år. På sitt komiska sätt väcker han nyfikenhet och ökar medvetenheten om de viktigaste arbetsmiljöfrågorna. Så snart Napo hörde talas...

Napo i …arbeta tillsammans

Napo i …arbeta tillsammans

2012

Allt är inte som det ser ut när fabriksägaren intervjuas av medierna om fabrikens produktions- och säkerhetsdokumentation. Hennes påstående att säkerheten är en prioritetsfråga motsägs på flera sätt...

Pages