You are here

Sökresultat för "Psykosociala risker och stress"

Napo i… Stoppa pandemin

Napo i… Stoppa pandemin
2020

Coronapandemin har lett till allvarliga konsekvenser på arbetsplatser, för arbetstagare och för företag. Napo vill hjälpa till, men han hinner inte med att informera om alla förebyggande åtgärder man kan vidta i en kort film. Därför har han valt att...

Se filmen

Napo i: när stressen slår till

Napo i: när stressen slår till
2014

Stress på arbetet står för en stor del av alla förlorade arbetsdagar, och antalet människor med stressrelaterade besvär ökar. På sitt traditionella humoristiska sätt visar Napo på några av orsakerna till stress på arbetsplatsen. Det är bland annat...

Se filmenVisa avsnitt

Pages