You are here

Sökresultat för "Andningsorganen"

Napo i… Stoppa pandemin

Napo i… Stoppa pandemin
2020

Coronapandemin har lett till allvarliga konsekvenser på arbetsplatser, för arbetstagare och för företag. Napo vill hjälpa till, men han hinner inte med att informera om alla förebyggande åtgärder man kan vidta i en kort film. Därför har han valt att...

Se filmen