You are here

Sökresultat för "Skydda huden"

Napo i… Stoppa pandemin

Napo i… Stoppa pandemin

2020

Coronapandemin har lett till allvarliga konsekvenser på arbetsplatser, för arbetstagare och för företag. Napo vill hjälpa till, men han hinner inte med att informera om alla förebyggande åtgärder man...

Napo i... skydda huden

Napo i... skydda huden

2009

Denna film upplyser om farorna med att exponera huden för skadliga (och ibland inte så skadliga) ämnen, de situationer där exponering sker och vad man kan göra för att undvika riskerna, skydda huden...