You are here

Napo-filmerna

"Det bästa sättet att använda Napo är att tänka som Napo"

Filmerna om Napo är gjorda med hjälp av datorgrafik. De handlar om personer i arbetslivet som ställs inför problem som rör säkerheten.

Huvudpersonen Napo och hans vänner uttrycker sig på ett ordlöst språk. Berättelserna har ett utbildningsvärde. De väcker frågor och stimulerar till debatt om särskilda säkerhetsaspekter på en arbetsplats. Ibland ges praktiska lösningar eller tips om hur man kan nå fram till sådana.

Det är denna mix av utbildning, kulturell neutralitet och humor som gör den animerade filmserien om Napo så speciell. Napo är en sympatisk men lite slarvig typ. Det universella språket i Napo-filmerna gör att de passar för alla. De olika scenerna är oberoende av varandra och kan visas tillsammans som en hel film eller separat.

Eftersom Napo är en animerad figur kan han utforska områden som inte skulle vara möjliga i en dramatisering eller dokumentärfilm. Han är oförstörbar och odödlig, till skillnad från de arbetstagare som vi försöker skydda.

Napo på byggplatsen

Napo på byggplatsen
2004

Napo arbetar på en byggarbetsplats och filmen visar några av de vanliga farorna och riskerna på arbetsplatsen. Som anställd råkar Napo ut för många farliga situationer men han lyckas överleva alla prövningar. Filmen är gjord för bygg- och...

Se filmenVisa avsnitt

Sicherer Auftritt mit Napo (Håll dig på fötterna med Napo)

Sicherer Auftritt mit Napo (Håll dig på fötterna med Napo)
2003

För att arbetsplatsen ska vara säker krävs förutseende och en god arbetsorganisation. I den här filmen ser vi vår hjälte Napo när han halkar, snubblar och faller i den ena farliga situationen efter den andra. De sex korta episoderna kan användas vid...

Se filmen

Äventyren med Napo

Äventyren med Napo
2001

Filmen behandlar vanliga risker på arbetsplatsen och är idealisk för dem som har liten eller ingen erfarenhet av arbete. Den poängterar nödvändigheten av riskmedvetande och arbete under säkra former samt vikten av utbildning. Filmen kan användas...

Se filmenVisa avsnitt

Bästa skyltar

Bästa skyltar
1998

Den första Napo-filmen ger en introduktion till skyltning och symboler om hälso- och säkerhetsrisker på arbetsplatsen. Den ger nyttig vägledning åt nyanställda och friskar upp andra arbetstagares minne. Filmen ger exempel på en rad olika situationer...

Se filmenVisa avsnitt

Pages