You are here

Napo-filmerna

"Det bästa sättet att använda Napo är att tänka som Napo"

Filmerna om Napo är gjorda med hjälp av datorgrafik. De handlar om personer i arbetslivet som ställs inför problem som rör säkerheten.

Huvudpersonen Napo och hans vänner uttrycker sig på ett ordlöst språk. Berättelserna har ett utbildningsvärde. De väcker frågor och stimulerar till debatt om särskilda säkerhetsaspekter på en arbetsplats. Ibland ges praktiska lösningar eller tips om hur man kan nå fram till sådana.

Det är denna mix av utbildning, kulturell neutralitet och humor som gör den animerade filmserien om Napo så speciell. Napo är en sympatisk men lite slarvig typ. Det universella språket i Napo-filmerna gör att de passar för alla. De olika scenerna är oberoende av varandra och kan visas tillsammans som en hel film eller separat.

Eftersom Napo är en animerad figur kan han utforska områden som inte skulle vara möjliga i en dramatisering eller dokumentärfilm. Han är oförstörbar och odödlig, till skillnad från de arbetstagare som vi försöker skydda.

Napo i ...säkra rörelser

Napo i ...säkra rörelser
2011

Fokus är på transporter inom arbetsplatsen. Gaffeltrucken är central i filmen men även andra typer av interna och externa transportfordon förekommer. Filmen innehåller scener om personsäkerhet, arbetsplatssäkerhet, fordonssäkerhet, underhåll,...

Se filmenVisa avsnitt

Wo ist mein Kopf (Napo i... ”Bäst att ha huvudet på skaft”)

Wo ist mein Kopf (Napo i... ”Bäst att ha huvudet på skaft”)
2010

I den här korta filmen stödjer Napo kampanjen ”Bort med riskerna” (Risiko raus!), som lyfter fram hur viktigt det är med säker körning och säkerhet vid transporter. Filmen visar hur ett oförsiktigt och tanklöst beteende snabbt kan leda till...

Se filmen

Napo i... säkert underhållsarbete

Napo i... säkert underhållsarbete
2010

PDåliga underhållsnormer är en stor orsak till olyckor och yrkessjukdomar. Det sker många olyckor vid underhållsarbeten eller på grund av att underhållsarbetena görs bristfälligt eller inte görs alls. Denna film visar Napo i en rad olika situationer...

Se filmenVisa avsnitt

Napo i... skydda huden

Napo i... skydda huden
2009

Denna film upplyser om farorna med att exponera huden för skadliga (och ibland inte så skadliga) ämnen, de situationer där exponering sker och vad man kan göra för att undvika riskerna, skydda huden och förhindra skador. Napo upptäcker många olika...

Se filmen

Pages