You are here

Napo-filmerna

"Det bästa sättet att använda Napo är att tänka som Napo"

Filmerna om Napo är gjorda med hjälp av datorgrafik. De handlar om personer i arbetslivet som ställs inför problem som rör säkerheten.

Huvudpersonen Napo och hans vänner uttrycker sig på ett ordlöst språk. Berättelserna har ett utbildningsvärde. De väcker frågor och stimulerar till debatt om särskilda säkerhetsaspekter på en arbetsplats. Ibland ges praktiska lösningar eller tips om hur man kan nå fram till sådana.

Det är denna mix av utbildning, kulturell neutralitet och humor som gör den animerade filmserien om Napo så speciell. Napo är en sympatisk men lite slarvig typ. Det universella språket i Napo-filmerna gör att de passar för alla. De olika scenerna är oberoende av varandra och kan visas tillsammans som en hel film eller separat.

Eftersom Napo är en animerad figur kan han utforska områden som inte skulle vara möjliga i en dramatisering eller dokumentärfilm. Han är oförstörbar och odödlig, till skillnad från de arbetstagare som vi försöker skydda.

Napo i säker start!

Napo i säker start!

2006

Den här filmen är avsedd att öka medvetenheten om de problem som unga människor möter när de börjar ett nytt jobb eller kommer till en ny arbetsplats. Napo är ett idealiskt sätt att nå fram till en...

Napo i bort med bullret!

Napo i bort med bullret!

2005

Buller på arbetet berör tusentals arbetstagare. Filmen går ut på att visa några av de viktigaste orsakerna till hörselnedsättning och understryka hur viktigt det är att ta itu med bullret vid källan...

Napo i håll rent på arbetsplatsen

Napo i håll rent på arbetsplatsen

2004

Den här filmen visar hälso- och säkerhetsriskerna för dem som arbetar i städ- och byggbranschen, bl.a. halkolyckor, snubbelolyckor, manuell hantering och ensamarbete. Målgruppen är städfirmor och...

Napo på byggplatsen

Napo på byggplatsen

2004

Napo arbetar på en byggarbetsplats och filmen visar några av de vanliga farorna och riskerna på arbetsplatsen. Som anställd råkar Napo ut för många farliga situationer men han lyckas överleva alla...

Pages