You are here

Back to Films

Napo i … lungor i arbete

Publication date: 
2011
Napo i … lungor i arbete

Att exponeras för tobaksrök är dåligt för hälsan, både hos rökare och icke-rökare. Det kan orsaka allvarliga problem som hjärt- och kärlsjukdomar och sjukdomar i andningsvägarna. Det kan också orsaka dödsfall i cancer, kranskärlssjukdom eller stroke (slaganfall). Trots detta exponeras fortfarande tusentals arbetstagare för tobaksrök på arbetsplatsen. I det här korta klippet ger Napo sitt eget unika bidrag till rökfria arbetsplatser.