You are here

Back to Films

Napo i... värmestress (Duellen)

Publication date: 
2018
Napo i... värmestress (Duellen)

I den första av två kortfilmer arbetar Napo på en byggarbetsplats under den heta solen. Ju längre han arbetar desto högre står solen och desto varmare blir det. Napo behöver dricka vatten för att undvika uttorkning, men han blir förvirrad och mår dåligt. Chefen säger till honom att dricka vatten och hålla sig i skuggan en stund för att få lite svalka.

Napokonsortiet vill framföra sitt tack till Dubais kommun för idén till och finansieringen av dessa filmer.