You are here

Back to Films

Napo i lätta på lasten!

Belastningsskador är det vanligaste arbetsrelaterade hälsoproblemet i Europa och drabbar miljontals arbetstagare. Vid någon tidpunkt i livet lider så många som 90 % av alla människor av ryggont, besvär i nacke, axlar, armar och händer eller förslitningsskador.

I ”Lätta på lasten” tar man ett helhetsgrepp om problemet med belastningsskador och understryker att man måste se till ”den totala belastningen på kroppen”, vilket innefattar alla typer av påfrestning och ansträngning, miljöfaktorer som kyla, arbetstakt samt den last som ska flyttas.

Filmen visar Napo när han konfronteras med olika arbetssituationer. Den passar att visas för alla arbetstagare, även invandrare och tillfälligt anställda. Filmen består av elva scener som belyser typiska situationer som kan uppstå på arbetsplatsen.

Belasta rätt

Avsnitt 01Belasta rätt

2007
Moderna tider
Söndra och härska
Radikal ergonomi
Vrida och skrika
Inget grepp
Arbetshöjd
Dåliga vibrationer
Duellen
Tänk på rörelse
Håll mig i ett fast grepp
Slut

Avsnitt 12Slut

2007