You are here

Back to Films

Napo i... säkert underhållsarbete

PDåliga underhållsnormer är en stor orsak till olyckor och yrkessjukdomar. Det sker många olyckor vid underhållsarbeten eller på grund av att underhållsarbetena görs bristfälligt eller inte görs alls.

Denna film visar Napo i en rad olika situationer. Ibland är han underhållsarbetaren, ibland är han en anställd. Vi ser hur viktigt det är med avskiljningar eller avspärrningar när underhållsarbeten utförs på maskiner. Vi ser problemen med dolda faror, arbete i begränsade utrymmen och hur viktigt det är att den person som utför underhållsarbetet är behörig, särskilt när det är fråga om kontroll och provning.


Filmen passar för alla sektorer och för anställda på alla nivåer. Den är tänkt att främja god arbetsmiljöpraxis och fäster uppmärksamheten på vikten av säkert underhållsarbete.

Introduction
Avspärrning
Dolda faror

Avsnitt 03Dolda faror

2010
Improvisera inte!
Därinne är det farligt
Vad göra?
Slut

Avsnitt 08Slut

2010