You are here

Back to Films

Napo i: “säkerhet på… och utanför arbetet”

Publication date: 
2008
Napo i: “säkerhet på… och utanför arbetet”

Filmen handlar om Napo, en mönstergill arbetstagare. Efter arbetet nonchalerar han dock riskerna och reglerna i olika situationer. Detta leder till många tillbud och slutligen till en idrottsskada som gör att Napo hamnar på sjukhus. Situationerna på fritiden omfattar bilkörning, hemmet, livsstil, socialt umgänge och idrott. En kort frågesport finns tillgänglig för nedladdning på webbplatsen (eller på dvd) och kan användas för att gå igenom några av reglerna med publiken.

Den främsta målgruppen för denna film om Napo är anställda på företag. Den är tänkt att vara ett verktyg för att ta sig an ämnet säkerhet på fritiden. Filmen lämpar sig dock också för chefsutbildning i samband med hantering av frånvaro.