You are here

Back to Films

Napo i bort med bullret!

Buller på arbetet berör tusentals arbetstagare. Filmen går ut på att visa några av de viktigaste orsakerna till hörselnedsättning och understryka hur viktigt det är att ta itu med bullret vid källan, att vidta förebyggande åtgärder och att om nödvändigt bära lämpligt hörselskydd. Filmen kan användas inom alla sektorer och visas för anställda på alla nivåer, men är särskilt relevant för unga människor under utbildning eller i praktik.

Napo och bort med bullret!
Ohjälplig skada
Jag hörde inte
Buller på kontoret
Graviditet och buller
Utanförskap
Gör det inte värre!
Slut

Avsnitt 08Slut

2005