You are here

Back to Films

Napon seikkailut

Publication date: 
2001
Napon seikkailut

Elokuvassa käsitellään työpaikkojen yleisiä vaaroja, ja se sopii erinomaisesti nuorille ihmisille, joilla on vähän tai ei lainkaan työkokemusta. Elokuvassa korostetaan riskeistä tietoisuuden ja turvallisen työskentelyn merkitystä sekä koulutuksen tärkeyttä. Elokuva sopii kaikille aloille ja kaikkien tasojen työntekijöille, etenkin koulutuksessa ja työharjoittelussa oleville nuorille. Päätavoitteina on edistää tietoisuutta perusriskeistä sekä kirvoittaa yleisöä pohtimaan onnettomuuksia ja keskustelemaan siitä, miten ne voitaisiin ehkäistä. Elokuvassa esitetään yhdeksän onnettomuutta, joista jokainen on tyypillinen yksilöllinen tai kollektiivinen riski yrityksessä. Elokuva korostaa riskien asianmukaisen merkitsemisen, varoitusmerkkien ymmärtämisen, työmatkaturvallisuuden, henkilökohtaisen suojavarustuksen käytön, riskien ottamatta jättämisen sekä oikean ja sopivimman pakkaustavan käyttämisen tärkeyttä. Lisäksi elokuvassa painotetaan sitä, että työturvallisuusasioissa on hyvin olennaista olla menemättä siitä, mistä aita on matalin, ja että vain työkoneiden käyttöön koulutettujen työntekijöiden tulisi käyttää niitä.